Překlady:

z Aj či Nj do Čj: 180 Kč/Ns
z Čj do Aj či NJ: 220 Kč/Ns

Tlumočení:

450 Kč/ hod. + dopravní náklady.

Výuka:

200 Kč/ 45 min.


česky
deutch
english